Paunawa sa aplikasyon ng Pagtutol ng “拉伊卜” at mga kaugnay na trademark

Sa panahon ng World Cup ay humahawakQatar, maraming sikat na football star,the Ang mga maskot ay nagiging sikat sa buong mundo.Ang ilang tao o kumpanya ay nag-a-apply upang irehistro ang mga trademark patungkol sa pangalan ng mga sikat na football star, ang Mascots, o ang pangalan ng prinsesa mula sa Qatar sa China Trademark Office.

Ang China National Intellectual Property Administration (CNIPA) ay nagsasagawa ng mga hakbang upang harapin ang mga aplikasyong iyon sa masamang pananampalataya.Sa panahon ng pagsusuri sa aplikasyon, ang mga tagasuri ay tumutol sa 26 na aplikasyon na may kaugnayan sa World Cup ayon sa Seksyon 7 ng Trademark Law Artikulo 10. Halimbawa, ang Numero ng Aplikasyon 66999855 ay inilapat upang magparehistro "世界杯, Numero 63803887 na inilapat sa pagpaparehistro ng "LAEEB" at iba pa.

Ang CNIPA ay patuloy na magsasagawa ng mga seryosong paraan upang mahawakan ang mga isyu sa aplikasyon ng masamang pananampalataya.


Oras ng post: Dis-02-2022