Kinakailangan ng Madrid System ang Trademark Applicant na Magbigay ng Email Address Ngayon!

Nais ng WIPO na ipaalam na ang pag-amyenda sa Seksyon 11 ng Administrative Instructions para sa Application of Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks ay magkakabisa sa Pebrero 1, 20203, na nangangailangan ng mga aplikante at may hawak na makipag-ugnayan sa WIPO sa pamamagitan ng elektronikong paraan.Kaya, ang mga kinatawan ng mga may hawak ng Marks ay dapat magbigay ng isang email address bilang isang bagay na madalian.

Paano Magpahiwatig ng isang E-mail Address?

Direktang makikipag-ugnayan ang WIPO sa mga may hawak at kinatawan upang magbigay ng email address.Maaaring suriin ng mga may hawak o kinatawan kung ang isang email address ay ipinahiwatig para sa isang ibinigay na internasyonal na pagpaparehistro mula sa Madrid Monitor na makukuha sa: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.

Ang mga detalye ng binagong teksto ng Mga Regulasyon, pakitingnan ang https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_78.pdf.


Oras ng post: Dis-20-2022