Expungement at Reexamination Petition na Natanggap noong 2021 ng USPTO

Para sa pakikipaglaban sa isyu ng mga nonuse registration, nilagdaan ng US ang Trademark Modernization Act (TMA) at lumikha ng mga bagong mekanismo upang hamunin ang nonuse registration.Ayon sa USPTO, sa unang taon ng bisa ng TMA, nakatanggap ang USPTO ng 217 petisyon.Ang mga numero ng petisyon ay nakalista sa website nito.Kung gusto mong malaman ang mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng USPTO.


Oras ng post: Dis-10-2022